Król Kurkowy trzech kadencji: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022
Grzegorz Albrechtowicz „Grzegorz z Biecza”

Marszałkowie trzech kadencji: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022
Marek Wałęga i Piotr Potok

Ekipa królewsko-marszałkowska na rok 2019 wyłoniona została w trakcie zawodów strzeleckich o tytuł Króla Kurkowego i Marszałków na gorlickiej strzelnicy w dniu 13 kwietnia 2019 roku. Królewski strzał w dziesiątkę, oddany z broni czarnoprochowej do tarczy z kurem przez Grzegorza Albrechtowicza przesądził o wyniku zawodów. Zaś po królu elekcie najcelniejszym okiem wykazali się Bracia Marek Wałęga i Piotr Potok. Tak więc w obecności wszystkich Braci Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach ogłoszono, iż godność Króla Kurkowego AD 2019 przypadła Bratu Grzegorzowi, zaś jego Marszałkami zostali Bracia Marek i Piotr.

Nikt nie przewidywał w maju roku 2019, że nowej ekipie królewsko-marszałkowskiej przyjdzie pełnić tę zaszczytną funkcję przez okres trzech lat. A jednak pojawiły się okoliczności, których nikt nie mógł przewidzieć: w marcu 2020 roku ogłoszono stan epidemii Sars Cov 2, a drastyczne ograniczenia sanitarne uniemożliwiły realizację właściwie wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Brak możliwości zgromadzeń wykluczył zarówno imprezy strzeleckie jak i wszystkie inne. Dlatego też kadencja ekipy „Grzegorza z Biecza”została wydłużona do trzech lat, do kwietnia 2022 roku, kiedy to poluzowano ograniczenia sanitarne.

Uroczysta intronizacja Króla Kurkowego miała miejsce na gorlickim Rynku w dniu 03 maja 2019 roku, w 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w Święto Matki Bożej Królowej Polski. Poprzedziła ją uroczysta, koncelebrowana msza święta w gorlickiej Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP, której przewodniczył ks. dziekan Stanisław Ruszel. Skierował on do zgromadzonych wiernych poruszające słowa o istocie tego Święta, nawiązując do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia narodu polskiego opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystościach 3 Majowych 2019 uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Gorlic, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, młodzież gorlickich szkół, delegacje zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych z Krakowa, Tarnowa i Ciężkowic przybyłe na zaproszenie Gorlickich Braci Kurkowych. Przy dźwiękach orkiestry z Dominikowic pod batutą Romana Korbicza barwny orszak udał się na gorlicki Rynek. Tam odegrano Hymn Bracki, po czym Starszy Bractwa Józef Mendyka odczytał Akt Intronizacji Króla Kurkowego AD 2019 Grzegorza Albrechtowicza i jego Marszałków Marka Wałęgi i Piotra Potoka.

Następnie nastąpiła ceremonia przekazania insygniów władzy królewsko –marszałkowskiej z udziałem Starosty Powiatu Gorlickiego Pani Marii Gubały, która zawiesiła na szyi intronizowanego Króla Grzegorza Albrechtowicza Srebrnego Kura – symbol gorlickiego Bractwa, zaś Marszałkom wręczyła laski marszałkowskie. Gromkie wiwaty rozległy się na gorlickim Rynku, a donośne salwy z brackiej wiwatówki obwieściły wszem i wobec, iż nowy Król Kurkowy objął panowanie. W wygłoszonej mowie królewskiej Król Kurkowy ogłosił, iż przyjmuje miano „Grzegorz z Biecza”, jako że z tego grodu królewskiego pochodzi.

Po intronizacji, wszyscy uczestnicy uroczystości udali się w szyku paradnym pod Pomnik Niepodległości, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Po ich zakończeniu barwny orszak Braci kurkowych i ich Gości przy dźwiękach orkiestry przeszedł ulicami miasta do restauracji Margot, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości i biesiada bracka przy suto zastawionym stole. Zaproszeni Goście przekazali nowemu Królowi Kurkowemu i jego Marszałkom gratulacje, życzenia owocnego panowania i okolicznościowe upominki.

Ustępująca ekipa królewsko-marszałkowska w składzie: Król Kurkowy – Mieczysław Kamiński „IUDEX” oraz Marszałkowie: Jerzy Gubała i Ryszard Rozwadowski przekazali dla Bractwa Kurkowego – zgodnie z tradycją – ufundowane przez siebie dary abdykacyjne: srebrny łańcuch do Kura, ordery Frater Conditor oraz Frater dla 10 kolejnych Braci przyjętych do gorlickiego Bractwa Kurkowego w okresie po kwietniu 2016 roku oraz srebrny łańcuch z miniaturą kura dla ustępującego Króla Kurkowego.

> FILM Z INTRONIZACJI <