Święto Konstytucji. Intronizacja Króla Jerzego II na gorlickim rynku

Zgodnie z tradycją gorlickiego Bractwa Kurkowego – uroczysta intronizacja Króla Elekta AD 2023 miała miejsce na gorlickim rynku w dniu 3 maja, w dniu Narodowego Święta Konstytucji w 232 rocznicę jej uchwalenia. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w gorlickiej Bazylice Mniejszej; koncelebrze przewodniczył ks. dziekan Stanisław Ruszel, który skierował do licznie zgromadzonych… [Czytaj dalej]

Intronizacja Króla Kurkowego AD 2022 Pawła Czeszyka

Zawody strzeleckie o tytuł króla kurkowego i marszałków, jakie odbyły się w dniu 02 kwietnia 2022r. na strzelnicy LOK w Gorlicach wyłoniły zwycięzcę – Pawła Czeszyka, zaś kolejne dwa miejsca przypadły Lucjanowi Brońkowi oraz Januszowi Stukusowi. Uroczysta intronizacja Króla Elekta miała miejsce – zgodnie z przyjętym zwyczajem – w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja… [Czytaj dalej]

Ślubowanie brata Andrzeja Adamczyka

Minęło sześć lat od dnia, w którym uroczyste ślubowanie przed ołtarzem gorlickiej Bazyliki Mniejszej złożyło 12 pierwszych Braci Kurkowych, którzy tym aktem w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w roku 2016 zainaugurowali działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów na gorlickiej ziemi. W rocznicę tamtego wydarzenia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dniu 24 kwietnia 2022 roku gorliccy Bracia… [Czytaj dalej]

Walne Zgromadzenie członków gorlickiego Bractwa Kurkowego.

W dniu 04 kwietnia 2022r. w sali konferencyjnej Restauracji „Pod Kogutkiem” w Gorlicach odbyło się Walne Zgromadzenie zwyczajne członków Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył brat Jerzy Wałęga. Na wstępie spotkania Starszy Bractwa Józef Mendyka w imieniu zgromadzonych złożył gratulacje zwycięzcom zawodów strzeleckich o tytuł króla kurkowego AD 2022, którymi zostali Paweł Czeszyk oraz w dalszej kolejności Lucjan… [Czytaj dalej]

Zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego i Marszałków AD 2022

Po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią Covid gorliccy Bracia Kurkowi zgromadzili się w dniu 02 kwietnia 2022r. na strzelnicy LOK w Gorlicach na zawodach strzeleckich o tytuł króla kurkowego AD 2022. Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego tradycyjnie odbywa się z broni czarnoprochowej w pozycji stojącej do tarczy, którą zgodnie z przyjętym obyczajem przygotowuje ustępująca ekipa marszałkowska.… [Czytaj dalej]