Stanisław Mucha-Słomski „Stanisław I -Wytrwały” Król Kurkowy AD 2024

Marszałkowie AD 2024:

Aleksander Wójcik i Grzegorz Dutka

Godność gorlickiego Króla Kurkowego w roku 2024 przypadła Bratu Stanisławowi Mucha-Słomskiemu – jako najlepszemu ze strzelców – podczas strzelania królewskiego w dniu 13 kwietnia 2024r. na strzelnicy LOK w Gorlicach. Marszałkami zaś zostali Bracia Aleksander Wójcik i Grzegorz Dutka, którzy po Królu Elekcie najcelniejszym okiem się wykazali.

Zgodnie z decyzją Rady Starszych Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach, intronizacja Króla Kurkowego AD2024 miała miejsce na gorlickim rynku, w 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( o uroczystej intronizacji w dniu 03 maja 2024 r. piszemy szerzej w zakładce „Wydarzenia”.)

Aktu wręczenia insygniów: władzy królewskiej – srebrnego kura Królowi Elektowi i lasek marszałkowskich Marszałkom dokonała starosta powiatu gorlickiego Maria Gubała.

Na gorlickim rynku, w obecności licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, szanownych Gości, przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, służb mundurowych, organizacji, delegacji zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych z Ciężkowic, Krakowa i Tarnowa oraz mieszkańców miasta Król Kurkowy AD 2024 Stanisław Mucha -Słomski wygłosił mowę królewską, w której zobowiązał się do godnej kontynuacji najlepszych tradycji brackich wzorem poprzedników pełniących w przeszłości funkcje monarsze. Jednocześnie obwieścił, iż na czas swojego panowania przyjmuje miano: Stanisław I „Wytrwały”, od imienia swego oraz dewizy, którą kieruje się w życiu całym.

Królowi Kurkowemu AD 2024- Stanisławowi I „Wytrwałemu” oraz jego Marszałkom – Braciom Aleksandrowi i Grzegorzowi gratulujemy i życzymy owocnego panowania, obfitującego w liczne podejmowane przez nich przedsięwzięcia i inicjatywy zakończone sukcesem, dla chwały gorlickiego Bractwa i dla dobra lokalnej społeczności.