Mieczysław H. Kamiński „Iudex” Król Kurkowy AD 2018 Marszałkowie AD 2018:
Ryszard Rozwadowski i Jerzy Gubała

Godność gorlickiego Króla Kurkowego w roku 2018 przypadła Bratu Mieczysławowi Hieronimowi Kamińskiemu, wyłonionemu – jako najlepszemu ze strzelców – podczas strzelania królewskiego w dniu 30 kwietnia 2018r. na strzelnicy LOK w Gorlicach. Marszałkami zaś zostali Bracia Ryszard Rozwadowski i  Jerzy Gubała.

Zgodnie z decyzją Rady Starszych Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach, intronizacja Króla Kurkowego AD2018 miała miejsce na gorlickim rynku, w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( o uroczystej intronizacji w dniu 03 maja 2018 r. piszemy szerzej w zakładce „Wydarzenia”.)

Aktu wręczenia insygniów: władzy królewskiej – srebrnego kura  Królowi Elektowi i lasek marszałkowskich Marszałkom dokonał starosta powiatu gorlickiego Karol Górski.

Na gorlickim rynku, w obecności licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, szanownych Gości, przedstawicieli władz samorządowych miasta i gminy, służb mundurowych, organizacji, delegacji zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych z Krakowa i Tarnowa oraz mieszkańców miasta Król Kurkowy AD 2018 Mieczysław H. Kamiński wygłosił mowę królewską. „Iudex” – w tłumaczeniu z łaciny na język polski znaczy „Sędzia”, i taki właśnie, z racji wykonywanego zawodu przydomek obrał Król Kurkowy AD 2018, który jest następcą Jerzego Wojnarskiego „Pierwszego”, pełniącego funkcję monarszą w gorlickim Bractwie Kurkowym w latach 2016/2017.

Królowi Kurkowemu Mieczysławowi H. Kamińskiemu oraz jego Marszałkom – Braciom Ryszardowi Rozwadowskiemu i Jerzemu Gubale serdecznie gratulujemy  i  życzymy owocnego panowania, obfitującego w liczne podejmowane przez nich przedsięwzięcia i inicjatywy zakończone sukcesem, dla chwały gorlickiego Bractwa i dla dobra lokalnej społeczności.