Władze Bractwa

I. RADA STARSZYCH
1. Starszy Bractwa: Józef Mendyka
2. Podstarszy: Jerzy Wojnarski
3. Skarbnik: Andrzej Jakliński
4. Pisarz: Zdzisław Szpakowski
5. Członek Rady: Stanisław Mucha-Słomski
6. Członek Rady: Paweł Czeszyk
7. Członek Rady: Jerzy Gubała

II. SĄD BRACKI
1. Przewodniczący: Mieczysław Kamiński
2. Członek: Aleksander Wójcik
3. Członek: Grzegorz Dutka
4. Członek: Marek Wałęga

III. IZBA REWIDENTÓW
1. Przewodniczący: Wacław Ligęza
2. Członek: Piotr Potok
3. Członek: Roman Paździora

V. BRACIA FUNKCYJNI
1. Ceremoniarz: Jerzy Wałęga
2. Chorąży: Lucjan Broniek
3. Strzelmistrz: Grzegorz Albrechtowicz